Veledrogerija

U martu 2008. godine Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo proširio je svoje djelovanje i na područje uvoza i distribucije lijekova i medicinskih sredstava otvorivši veledrogerijsko skladište.

Naš tim čine stručni saradnici, magistri farmacije s položenim stručnim ispitom koji uvijek spremno odgovaraju na upite poslovnih partnera i pružaju im sve potrebne informacije.

U svim segmentima naše djelatnosti u potpunosti su osigurani svi zahtijevani uvjeti rukovanja, skladištenja i transporta u kontroliranim uvjetima, uključujući hladni lanac te identifikaciju i sljedivost svakog pojedinog proizvoda po oznaci serije i roku trajanja, uz korištenje najsavremenije informatičke i komunikacijske opreme.