Politika kvalitete i zaštite okoliša

Usmjerenost na potrebe i očekivanja kupca te zadovoljstvo kupca i drugih zainteresiranih strana ostvarenom saradnjom su najvažnije vrijednosti prema kojima Medical Intertrade mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Naše opredjeljenje je distribucija kvalitetnih proizvoda koji u potpunosti mogu da ispune očekivanja naših klijenata, a u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015.

Da bismo postizali i primjenjivali te ciljeve obavezujemo se da ćemo:

-koristiti i distribuirati kvalitetne proizvode vrhunskih dobavljača,

-pratiti svjetske trendove i naučna dostignuća te ići u korak s njima,

-postavljati ambiciozne i mjerljive ciljeve,

-konstantno poboljšavati konkurentski položaj na tržištu,

-raditi na očuvanju prirodnih resursa za buduće generacije,

-neprestano težiti ka poboljšanju kvaliteta naših usluga,

-obrazovati osoblje,

-nuditi klijentima optimalna i cjelovita rješenja u tačno dogovorenom roku,

-preispitivati i poboljšavati sistem upravljanja kvalitetom.

Politika kvalitete