Podaci o firmi

Firma: Medical Intertrade d.o.o Sarajevo je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za vanjsku trgovinu i trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima.

Skraćeni naziv firme: Medical Intertrade d.o.o Sarajevo

Registarski sud: Općinski sud u Sarajevu, MBS 65-01-0600-10

JIB: 4200000660004

Sjedište: Tvornička 3, 71 210 Ilidža – Sarajevo

Osnivač subjekta: Medical Intertrade d.o.o Sveta Nedjelja, Hrvatska

Članovi Uprave: M. R. Joukhadar, J. Joukhadar, M. Z. Joukhadar

Temeljni kapital: 1.028.508,65 KM, uplaćen u cjelosti.

Poslovna banka:

Raiffeisenbank d.d. Sarajevo – 1610000035170077

Intesa SanPaolo bank d.d – 1541602004146621