O nama

Medical Intertrade d.o.o Sarajevo je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za vanjsku trgovinu i trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima, a osnovna mu je djelatnost promet lijekovima i medicinskim sredstvima za što je ovlašteno rješenjem Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

Cjelokupno djelovanje usklađeno je sa zakonima i pravilnicima Bosne i Hercegovine, uz poštivanje načela dobre skladišne prakse, dobre kliničke prakse i dobre prakse u distribuciji lijekova i medicinskih proizvoda.

Sve aktivnosti koje imaju utjecaja na kvalitetu proizvoda propisane su standardnim operativnim procedurama (SOP) i radnim uputama (WI) koje su sastavni dio integriranog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim normama ISO 9001:2008.

Nadzor učinkovitosti primjene propisanih postupaka redovito nadzire globalna certifikacijska organizacija, kao i naši brojni principali. Sastavni dio integriranog sistema upravljanja je neprekidno poboljšanje u svim područjima djelovanja firme za što se brinu visokoobrazovani i stručno osposobljeni zaposlenici.

Misao vodilja firme je "kvalitet osigurava kvantitet".

Poslovnu politiku temeljimo na širenju mreže kupaca i dobavljača i ostvarivanju planiranih poslovnih rezultata, uz poštivanje načela društveno odgovornog poslovanja.