SIMPOZIJA MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA - 26. i 27.03.2016