Kliničke studije

Odjel kliničkih studija osnovan je 2009 godine i vođen smjernicama Dobre distribucijske prakse, Dobre kliničke prakse, uspješno obavlja aktivnosti u području logistike i skladištenja lijekova , opreme i materijala za kliničke studije .

Naši odnosi sa naručiteljima ispitivanja su uspostavljeni na odličnoj komunikaciji , točnosti i brzini odrađenih aktivnosti, poštivajući povjerljivost svih informacija i podataka kao i specifične zahtjeve koje su propisali naručitelji ispitvanja.

Savremeno opremljeno skladište, informatički i komunikacijski sistem, i vlastiti vozni park osigurava odlične uvjete skladištenja i promptne dostave .


Usluge koje obavlja visoko educirano osoblje su :

  • Ishodovanje saglasnosti za uvoz lijekova i medicinskih proizvoda
  • Uvoz
  • Skladištenje
  • Distribucija na odobrene centre
  • Nabava komparatora i suportivne terapije s domaćih i stranih tržišta
  • Povrat sa odobrenih centara i skladištenje povrata
  • Organizacija uništenja studijskih lijekova i medicinskih proizvoda